Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Cách tính thuế nhà thầu
0 0 UBot Invoice - 2022-06-20 13:00:35
0 13 UBot Invoice
đã hỏi 2022-06-20 13:00:35
Hướng dẫn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau
0 0 UBot Invoice - 2022-06-17 11:52:26
0 9 UBot Invoice
đã hỏi 2022-06-17 11:52:26
Công nghệ AI đang cách mạng hóa ngành bán lẻ như thế nào?
0 0 UBot Invoice - 2022-06-14 11:42:59
0 12 UBot Invoice
đã hỏi 2022-06-14 11:42:59
Giải pháp “làm tự động, bỏ thủ công” cho phòng Kế Toán
0 0 UBot Invoice - 2022-06-10 13:20:36
0 21 UBot Invoice
đã hỏi 2022-06-10 13:20:36
Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo thông tư 78
0 0 UBot Invoice - 2022-05-30 12:13:08
0 66 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:39:54
Tổng hợp nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử mới nhất
0 0 UBot Invoice - 2022-05-26 13:43:42
0 25 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:42:54
Mất hóa đơn đầu vào thì xử lý như thế nào theo quy định pháp luật?
0 0 UBot Invoice - 2022-05-25 12:23:38
0 26 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:33:00
Tổng hợp phương pháp quản lý công nợ phải trả hiệu quả nhất hiện nay
0 0 UBot Invoice - 2022-05-24 15:32:40
0 26 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:32:44
Chính sách thuế tháng 5/2022 – Có gì mới?
0 0 UBot Invoice - 2022-05-19 11:28:16
0 52 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:30:54
Cách xử lý khi số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn GTGT
0 0 UBot Invoice - 2022-05-13 13:54:11
0 47 UBot Invoice
đã hỏi 2022-05-13 13:54:11
Một số trường hợp phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh
0 0 UBot Invoice - 2022-05-12 12:33:01
0 36 UBot Invoice
đã hỏi 2022-05-12 12:33:01
Làm sai Báo cáo tài chính có bị phạt và phải nộp lại không?
0 0 UBot Invoice - 2022-05-11 10:36:14
0 25 UBot Invoice
đã hỏi 2022-05-11 10:36:14
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào
0 0 UBot Invoice - 2022-05-10 11:45:49
0 36 UBot Invoice
đã hỏi 2022-05-10 11:45:49
Nộp thừa thuế môn bài phải xử lý như thế nào?
0 0 UBot Invoice - 2022-05-09 18:01:10
0 39 UBot Invoice
đã hỏi 2022-05-09 18:01:10
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào?
0 0 UBot Invoice - 2022-05-06 15:00:23
0 25 UBot Invoice
đã hỏi 2022-05-06 15:00:23
Quản lý công nợ: Phương pháp quản lý hiệu quả cho Kế toán công nợ
0 0 UBot Invoice - 2022-04-29 12:48:50
0 29 UBot Invoice
đã hỏi 2022-04-29 12:48:50
Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế?
0 0 UBot Invoice - 2022-04-28 15:40:58
0 40 UBot Invoice
đã hỏi 2022-04-28 15:40:58
Mất hóa đơn GTGT: Kế toán viên cần phải xử lý như thế nào?
0 0 UBot Invoice - 2022-04-27 16:39:31
0 34 UBot Invoice
đã hỏi 2022-04-27 16:39:31
Viết sai hóa đơn GTGT cần giải quyết như thế nào?
0 0 UBot Invoice - 2022-04-26 17:02:17
0 32 UBot Invoice
đã hỏi 2022-04-26 17:02:17
Chuyên đề thuế: Giải đáp vướng mắc quyết toán thuế “mùa” cao điểm
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-04 16:03:43
0 130 vokimvan2711
đã sửa 2022-03-04 16:05:25
Chuyên đề thuế T2/2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-24 09:38:28
0 134 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-24 09:38:28
Giới thiệu môn Thuế và quản lý thuế nâng cao
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-25 12:39:06
7 288 vokimvan2711
đã sửa 2021-09-28 13:30:06