Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

𝑽𝑨𝑪𝑷𝑨 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒂̣𝒐 đ𝒖̛́𝒄 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 2021

vokimvan2711 đã tạo 17:15 22-10-2021 303 lượt xem 2 bình luận

➤Thông tin:
http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9309
---------------------
➤Quý Hội viên và bạn đọc có thể tải nội dung “Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm các chuẩn mực quốc tế về tính độc lập) Phiên bản 2018” do VACPA phát hành: https://forms.gle/KqjsFMrpMthxbkuh8
---------------------
HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA)
��www.vacpa.org.vn | ��www.vacpa.edu.vn/forums | ��https://www.facebook.com/vacpacareers

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
Khanhlimh234 đã bình luận 14:24 31-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân

Longvu đã bình luận 14:06 31-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856