Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 và năm 2021

vokimvan2711 đã tạo 23:47 01-12-2021 891 lượt xem 6 bình luận

Ngày 9/11/2021, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 802/TB-BTC về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 và kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2021.

Thông báo gồm 2 nội dung chính như sau:

1. Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 và kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2021 sẽ chỉ được tổ chức sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi. Thời điểm cụ thể tổ chức các kỳ thi nêu trên sẽ được Bộ Tài chính thông báo chính thức trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày thi đầu tiên của kỳ thi.

2. Về tài liệu ôn thi: Các thí sinh dự kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 và kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2021 (kể cả thí sinh dự thi sát hạch) ôn tập theo “Tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng cho năm 2020” đã được Bộ Tài chính thông báo theo Thông báo số 312/TB-BTC ngày 29/4/2020 và đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ: ww.mof.gov.vn.

Chi tiết Thông báo số 802/TB-BTC, vui lòng xem tại đây

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
Chieur đã bình luận 14:19 01-01-2022

Nhận lixi min75k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Khanhlimh234 đã bình luận 13:35 31-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân

Longvu đã bình luận 13:06 31-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân

Binbin đã bình luận 12:37 29-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 12:37 29-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân