Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế

vokimvan2711 đã tạo 09:25 31-08-2022 86 lượt xem 0 bình luận

Từ ngày 25 đến 29/7/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo về chuẩn mực kế toán công quốc tế. Tham gia khóa đào tạo có 50 cán bộ là các thành viên Tổ biên tập hệ thống Chuẩn mực kế toán công Việt Nam, đại diện một số bộ, ngành, giảng viên một số trường đại học, học viện tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện VACPA có TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn đã tham gia khóa đào tạo.

Trong các buổi tập huấn, ông Paul Mason - thành viên Ủy ban Chuẩn mực kế toán công quốc tế, đã làm làm rõ các vấn đề có liên quan để triển khai thực hiện 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đã ban hành đợt 1 (theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021) và 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đã ban hành đợt 2 (theo Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 6/7/2022).

Ông Paul Mason cùng các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, làm rõ các vướng mắc liên quan đến dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công dự kiến ban hành đợt 3, gồm có IPSAS 03 - chính sách kế toán, thay đổi trong ước tính kế toán và các sai sót; IPSAS 4 - ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái; IPSAS 13 - thuê tài sản; IPSAS 19 - dự phòng, nợ phải trả tiềm tàng và tài sản tiềm tàng; IPSAS 32 - thỏa thuận nhượng quyền dịch vụ - bên cấp quyền.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nội dung của các chuẩn mực kế toán công quốc tế còn lại, nhằm có căn cứ lựa chọn các chuẩn mực sẽ được nghiên cứu và công bố đợt 4 phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Được biết, sau đợt đào tạo, Tổ biên tập Chuẩn mực kế toán công Việt Nam sẽ căn cứ lộ trình ban hành chuẩn mực kế toán công, theo Quyết định 1299/QĐ-BTC và tư vấn của chuyên gia để nghiên cứu, lựa chọn chuẩn mực để ban hành đợt 4 phù hợp với điều kiện Việt Nam.

"Thảo luận 6 chuẩn mực kế toán các nước đang áp dụng

Trong đợt đào tạo, chuyên gia nước ngoài đã giải đáp các câu hỏi của các đại biểu, đưa ra một số chuẩn mực kế toán giới thiệu một cách khái quát để gợi ý cho Việt Nam lựa chọn có thể đưa vào nghiên cứu trong đợt 4, gồm có 6 chuẩn mực kế toán: IPSAS 18 - BCTC bộ phận; IPSAS 34 - báo cáo tài chính riêng; IPSAS 35 - BCTC hợp nhất; IPSAS 36 - các khoản đầu tư vào đơn vị liên kết và liên doanh; IPSAS 37 - các thỏa thuận chung; IPSAS 42 - phúc lợi xã hội."

Trích nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập