Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Con đường trở thành Hội viên VACPA

vokimvan2711 đã tạo 12:15 25-09-2021 Hoạt động 14:20 02-11-2021 695 lượt xem 5 bình luận

VACPA là tổ chức nghề nghiệp của các cá nhân hành nghề kiểm toán độc lập chuyên nghiệp ở Việt Nam, được thành lập ngày 15/04/2005 với phương châm VACPA- Hoạt động vì lợi ích Hội viên.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết mọi cá nhân hành nghề kiểm toán; duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên  hành nghề, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán; giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và tổ chức theo quy định của pháp luật; góp phần  tích cực trong việc tăng cường quản lý kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và đất nước. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
Khanhlimh234 đã bình luận 13:46 31-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Longvu đã bình luận 13:11 31-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 13:34 29-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 13:34 29-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân

Youkid đã bình luận 11:21 29-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856