Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?

UBot Invoice đã tạo 15:45 28-07-2022 23 lượt xem 0 bình luận

Về thuế TNDN
Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC, trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, để chi phí được tính là chi phí hợp lý thì cần đáp ứng các tiêu chuẩn:
 

  • Khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Với hoá đơn mua HHDV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại hóa đơn, không loại trừ trường hợp là hóa đơn bán hàng trực tiếp hay hóa đơn GTGT.

Hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?
Từ phân tích trên, với hóa đơn trực tiếp có trị trên 20 triệu đồng thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, như thanh toán chuyển khoản, thanh toán bù trừ… để được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Chi tiết bài viết có tại : https://ubot.vn/tra-loi-hoa-don-truc-tiep-tren-20-trieu-co-phai-chuyen-khoan-khong/

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập