Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Nghị định 41/2022/NĐ-CP điều chỉnh nghị định 15/2022: Không còn phải lập hóa đơn riêng cho thuế GTGT 8%

UBot Invoice đã tạo 15:05 27-07-2022 299 lượt xem 0 bình luận

Nghị định 41/2022/NĐ-CP điều chỉnh nghị định 15/2022: Không còn phải lập hóa đơn riêng cho thuế GTGT 8%
Theo quy định cũ tại nghị định 15/2022, phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không thì sẽ không được giảm. Nghĩa là riêng với hàng hóa dịch vụ có thuế GTGT 8% thì phải xuất hóa đơn riêng.

Trường hợp áp dụng theo phương pháp khấu trừ
Nếu cung cấp nhiều loại HHDV áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Nghĩa là: được xuất chung các HHDV mức thuế suất 8%, 10%, 5%, 0% trên cùng một hóa đơn, chỉ cần ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa.

Trường hợp áp dụng theo phương pháp trực tiếp
Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi xuất hóa đơn bán hàng thì phải ghi rõ số tiền được giảm.

Bài viết chi tiết có tại : https://ubot.vn/page/5/?s=chuyển+đổi+số+&post_type=product#038;post_type=product

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập