Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Thay đổi năm tài chính

terminator đã tạo 15:00 22-03-2022 261 lượt xem 1 bình luận

Công ty đang có ý định chuyển đổi năm tài chính từ 01/01 Sáng 31/12 thời điểm bắt đầu chuyển đổi là 01/01/2022. Công ty chọn năm tài chính từ 01/07 đến 30/06  không rõ là Công ty phải làm công văn thông báo cho cục thuế về việc Cty chuyển đổi năm TC này tại thời gian nào cho mốc thời gian từ 01-01-2022 đến 30/06/2022?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
torres2108 đã bình luận 15:00 22-03-2022

Hiện theo quy định cùa Luật Thuế có 3 mốc năm Tài Chính

1/ 1 năm dương lich

2/ 01/04 – 31/03

3/ 01/07 – 30/06

4/01/10 – 30/09

Từ đây đến 30/06 Cty làm 1 văn bảng đề nghị chuyển đổi kỳ tính thuế + tờ khai quyết toán thuế từ  01/01 đến 30/06  (kỳ quyết toán thuế của năm chuyển đổi) và bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo từ 01/07 đến 30/06 năm sau.