Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Tìm hiểu về Hồ sơ & Điều kiện đăng ký thi CPA

vokimvan2711 đã tạo 17:31 20-07-2021 Hoạt động 16:48 16-04-2022 28.355 lượt xem 0 bình luận

CPA (Certified Public Accountants) - những kế toán viên công chứng được cấp phép) là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận bởi các Hiệp hội nghề nghiệp trong nước hoặc quốc tế.

CPA Việt Nam là một chứng chỉ hành nghề của kiểm toán viên. Với chứng chỉ này bạn mới được xem là một kiểm toán viên, có quyền điều hành hoạt động kiểm toán và ký báo cáo kiểm toán tại Việt Nam, so với thời gian trước đó chỉ là trợ lý kiểm toán viên – thực hiện các công việc đơn giản như kiểm tra chứng từ, sổ sách, tham gia kiểm kê…

Tài liệu ôn thi độc quyền do VACPA biên soạn và xuất bản.

Lợi ích khi có chứng chỉ kiểm toán viên CPA là gì?

Chứng chỉ CPA có mục tiêu là gì? Bạn sẽ nhận được những lợi ích sau khi có chứng chỉ CPA.

Nổi bật hơn so với các ứng viên khác

Không phải người làm kiểm toán nào cũng đạt được chứng chỉ CPA Việt Nam. Và khi đã sở hữu chứng chỉ này, bạn được công nhận là một kiểm toán viên chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng và có các kỹ năng cần thiết bởi cơ quan có thẩm quyền trong nước. 

Không chỉ được công nhận ở Việt Nam mà CPA Việt Nam còn được Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và CPA Úc (CPA Australia) công nhận từng phần. Người đã có chứng chỉ CPA Việt Nam sẽ được miễn 4/14 môn thi khi lấy chứng chỉ ACCA và được miễn 3/12 khi đi lấy chứng chỉ CPA Úc. Đây là các chứng chỉ kiểm toán có giá trị ở nhiều nước trên thế giới. Điều này có nghĩa là trình độ của bạn cũng đã được quốc tế công nhận một phần. Một số người có CPA Việt Nam sau một thời gian làm việc đạt được trình độ và kinh nghiệm thực tế nhất định cũng được CPA Úc thừa nhận và cấp chứng chỉ CPA Úc. Chắc chắn không một nhà tuyển dụng nào muốn bỏ lỡ một ứng viên đầy tiềm năng như vậy.

Mở rộng đường sự nghiệp

Không quan trọng việc bạn đang làm kiểm toán cho các công ty nước ngoài hay trong nước, khi đã vượt qua bài kiểm tra CPA, cánh cửa sự nghiệp của bạn sẽ luôn rộng mở. Bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc cho các công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam và thế giới (Big 4: Pricewaterhouse Coopers (PWC), Deloitte, Ernst and Young (E&Y) và KPMG), đảm trách vai trò kiểm soát nội bộ cho các công ty hoặc tự mở dịch vụ riêng. Dù chọn hướng đi nào thì con đường sự nghiệp của bạn cũng phát triển lên một tầm cao mới khi có chứng chỉ CPA.

Những ai bắt buộc cần có chứng chỉ kiểm toán viên CPA?

Một kiểm toán viên thông thường sẽ không bắt buộc phải có chứng chỉ CPA. Tuy nhiên, như đã nói ở phần CPA là gì, nếu làm các công việc sau, bạn bắt buộc cần có chứng chỉ CPA.

-        Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh), chủ doanh nghiệp của các công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

-       Thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán;

-       Kiểm toán viên ở các công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân cần ít nhất 5 kiểm toán viên có chứng chỉ kiểm toán viên CPA khi đăng ký thành lập).

Điều kiện tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên CPA là gì?

Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

Tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học được hiểu là:

- Tổng số đơn vị học trình chỉ tính phần học lý thuyết và bài tập của các môn học, không tính số tiết quy đổi đơn vị học trình của báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập, báo cáo thu hoạch của người học;

- Trường hợp bảng điểm đại học của người đăng ký dự thi không ghi rõ số đơn vị học trình mà chỉ ghi số tiết học của các môn học thì tổng số tiết học của các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế phải từ 7% tổng số tiết học của khóa học trở lên.

+ Số học trình (hoặc tiết học) của các môn Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế...được tính là số học trình (tiết học) môn Tài chính.

+ Số học trình (hoặc tiết học) các môn Phân tích hoạt động kinh doanh, Phân tích hoạt động kinh tế...được tính là số học trình (tiết học) môn Phân tích hoạt động tài chính.

3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

Về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán được tính cộng dồn theo các thời gian công tác có xác nhận trên các Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán, xét trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp (ghi trên bằng đại học hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.

4. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi theo quy định;

5. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán năm 2015.

Điều kiện để nhận chứng chỉ kiểm toán viên CPA là gì?

1. Người dự thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA phải đạt 38 điểm trở lên (trừ môn ngoại ngữ chỉ xét đạt), trong đó mỗi môn không được dưới 5 điểm với các môn sau:

-       Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

-       Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

-       Thuế và quản lý thuế nâng cao;

-       Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

-       Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

-       Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

-       Ngoại ngữ (trình độ C): chọn 1 trong 5 ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức.

2. Đối với người đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán muốn dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên CPA phải đạt 12,5 điểm trở lên (trừ môn môn ngoại ngữ chỉ xét đạt), trong đó mỗi môn không được dưới 5 điểm với các môn sau:

a. Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

b. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

c. Ngoại ngữ (trình độ C): 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức.

Thời gian cho mỗi môn thi là 180 phút. Riêng môn ngoại ngữ là 120 phút.

3. Người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên thi 4 môn thi sau:

a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Hồ sơ dự thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 91/2017/TT-BTC thì người đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kiểm toán cần nộp các hồ sơ sau:

Đối với người đi thi lần đầu:

1.     Phiếu đăng ký dự thi:

-        Có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của UBND địa phương nơi cư trú.

-       1 ảnh màu cỡ 3×4 và đóng dấu giáp lai

2.     Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

3.     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú;

4.     Bản sao bằng tốt nghiệp được quy định tại điều kiện dự thi. Nếu là bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác thì phải nộp kèm bảng điểm có chứng thực ghi rõ số tiết của tất cả các môn học. Nếu người dự thi nộp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ ngành học có chứng thực.

5.     3 ảnh màu (3×4) chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tham gia dự thi.

Đối với người thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi lại các môn chưa đạt yêu cầu

1.     Phiếu đăng ký dự thi:

-        Có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của UBND địa phương nơi cư trú.

-       1 ảnh màu (3×4) và đóng dấu giáp lai

2.     Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;

3.     3 ảnh màu (3×4) chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tham gia dự thi.

Đối với người đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán muốn dự thi lấy Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA

1.     Phiếu đăng ký dự thi:

-        Có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của UBND địa phương nơi cư trú.

-       1 ảnh màu cỡ 3×4 và đóng dấu giáp lai

2.     Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

3.     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú;

4.     Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề kế toán;

5.     3 ảnh màu (3×4) chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tham gia dự thi.

Người đăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên cần gửi hồ sơ đến Hội đồng thi do Bộ Tài chính Việt Nam thành lập trước ngày thi ít nhất 30 ngày.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức đầu tiên và có uy tín trong các khóa đào tạo ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán. Với 15 năm kinh nghiệm tổ chức lớp học và hướng dẫn ôn thi Kiểm toán viên – Kế toán viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Hội đã quyết định tổ chức lớp học hướng dẫn ôn thi Kế toán viên & Kiểm toán viên theo phương thức Trực tuyến. (Thời gian học ngoài giờ hành chính (các buổi tối thứ Hai đến thứ Sáu và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề Kế toán  và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập