Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

TT 80/2021/TT-BTC Quyết toán thuế TNDN Chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh, thành phố

torres2108 đã tạo 14:51 14-03-2022 151 lượt xem 1 bình luận

Doanh nghiệp có chi nhánh phụ thuộc đang được hưởng ưu đãi thuế như bình thường doanh nghiệp sẽ tổng hợp nộp thuế tại công ty mẹ để nộp. Trong TT 80 có quy định phân bổ thuế TNDN đối với CSSX kinh doanh (Chi nhanh phụ thuộc ở đây là Cơ Sơ sản xuất đang được hưởng ưu đãi thuế) tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất, bao gồm cả nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy kỳ quyết toán thuế TNDN có áp dụng những đều trên của TT 80/2021/TT-BTC

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
terminator đã bình luận 13:44 22-03-2022

Theo mình biết là :

Hiện nay TT 80 áp dụng hồ sơ quyết toán thuế . Còn vè phân bổ thuế phải nộp cho kỳ quyết toán thuế năm 2021 vẫn áp dụng TT156 cũ. Về hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 làm theo TT 80