Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

VACPA đóng góp thiết thực cho sự phát triển ngành nghề kế toán, kiểm toán toàn cầu và Việt Nam

vokimvan2711 đã tạo 09:13 22-06-2022 279 lượt xem 0 bình luận

Ngày 07/6/2022, thay mặt cho Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), Ông Michelle Brody - Giám đốc sở hữu trí tuệ đã gửi thư cám ơn đến các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Hội viên chính thức của IFAC về những đóng góp cho sự thành công của IFAC trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022.

Trong thời gian qua, IFAC đã ban hành nhiều bản dịch tài liệu chuyên môn, bao gồm các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ từ các Ủy ban thiết lập chuẩn mực (IAASB, IESBA và IPSASB) ra gần 50 ngôn ngữ. Vào năm 2021, với sự giúp đỡ của 36 tổ chức khác nhau, IFAC đã ban hành được 159 bản dịch sang 24 ngôn ngữ khác nhau. Nửa đầu năm 2022, sự thành công đã vượt xa năm 2021 với con số ấn tượng: 184 bản dịch được dịch ra 27 ngôn ngữ với sự hỗ trợ của 29 tổ chức khác nhau, trong đó có VACPA đóng góp phần không nhỏ trong dịch thuật các tài liệu này sang tiếng Việt để hỗ trợ cho các kiểm toán viên, kế toán viên và hội viên của VACPA. Với sự hỗ trợ của các tổ chức, thông tin và tài liệu chuyên môn của IFAC đã được đến gần hơn với các kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, thời gian qua VACPA đã phối hợp cùng các bên liên quan (doanh nghiệp kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp quốc tế, trường đại học) để biên dịch, đăng tải hoặc trao tặng trực tiếp nhiều sản phẩm chuyên môn hữu ích từ bản gốc tiếng Anh của IFAC cho hội viên, cơ quan quản lý Nhà nước, kiểm toán viên, kế toán viên, giảng viên các trường đại học… như: Hướng dẫn sử dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa (2 tập); Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm các chuẩn mực quốc tế về tính độc lập); Hướng dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa; Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của  dịch Covid-19…

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp tục cung cấp đến hội viên và các bên liên quan cũng như tham gia tích cực biên dịch các tài liệu chuyên môn của IFAC sang tiếng Việt để thúc đẩy nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại Việt Nam phát triển hội nhập và tiếp cận thông lệ quốc tế.

Bạn đọc có thể xem các tài liệu của IFAC đã được biên dịch sang tiếng Việt được đăng tải trên website của IFAC tại đây.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập