Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

VACPA nhận Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương

vokimvan2711 đã tạo 11:51 10-06-2022 104 lượt xem 0 bình luận

Sáng ngày 12/4/2022 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Bùi Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Thúy Ngọc – Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và Truyền thông Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và gần 200 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Nhân dịp này, VACPA đã nhận được Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương với việc hoàn thành xuất sắc trong Công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Hợp tác phát triển. Đây là thành tích đáng khích lệ với kết quả hợp tác, phối hợp với các tổ chức quốc tế và trong nước trong thời gian vừa qua để góp phần phát triển nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, đặc biệt là kết quả nổi bật VACPA trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) - một tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán toàn cầu nhằm phục vụ lợi ích công chúng thông qua phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu.

VACPA (thứ 3 từ bên trái) và các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao đóng góp của đối ngoại nhân dân trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua.

Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân trong năm 2022 và thời gian tới tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm 2022, VACPA đã lập kế hoạch, báo cáo Ban Đối ngoại Trung ương và từng bước triển khai kế hoạch đối ngoại năm 2022, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, từ đó tiếp tục thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam phát triển, hội nhập với khu vực và thế giới.

Trích nguồn: VACPA

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập