Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

VACPA thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”

vokimvan2711 đã tạo 09:47 31-05-2022 236 lượt xem 0 bình luận

Nhằm mục đích đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và tăng cường việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp kiểm toán (DNKT), kiểm toán viên (KTV) hành nghề, tháng 4/2022, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã huy động nhân sự để xây dựng lần đầu tiên Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (CTKTM-BCTC tập đoàn). 

 

Trên cơ sở nhân sự được cử từ cơ quan quản lý Nhà nước, các DNKT, chuyên gia từ Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và các lãnh đạo, nhân viên của VACPA, Chủ tịch VACPA đã thành lập Tổ xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn. Tổ xây dựng có 38 thành viên có kinh nghiệm trong kiểm tra, soát xét các cuộc kiểm toán tập đoàn hoặc có kinh nghiệm thực tế kiểm toán các tập đoàn lớn, chuyên gia đang làm việc tại tập đoàn.

CTKTM-BCTC tập đoàn sẽ được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật, chuẩn mực kiểm toán liên quan đến kiểm toán BCTC tập đoàn và tham khảo hướng dẫn, chương trình kiểm toán mẫu BCTC tập đoàn của một số tổ chức nghề nghiệp, hãng kiểm toán trên thế giới.

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tổ chức các cuộc họp Tổ xây dựng để triển khai các công việc tiếp theo liên quan đến xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn.

Với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên và kinh nghiệm của VACPA trong việc xây dựng các tài liệu chuyên môn hỗ trợ nghề nghiệp, VACPA tin tưởng quá trình xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng. Sản phẩm chuyên môn CTKTM-BCTC tập đoàn sẽ góp phần hỗ trợ các DNKT, KTV hành nghề nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các tập đoàn, tổng công ty, từ đó góp phần nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trên thị trường và bảo vệ lợi ích công chúng.

Trích nguồn: VACPA

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập