Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Thông báo lịch khai giảng lớp Tổng ôn trực tuyến kỳ thi Kiểm toán viên, kế toán viên năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-09-08 14:55:51
0 1.909 vokimvan2711
đã hỏi 2022-09-08 14:55:51
Gia hạn lớp tổng ôn kỳ thi KTV 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-10-21 11:05:19
0 240 vokimvan2711
đã hỏi 2022-10-21 11:05:19
Lớp ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên trực tuyến năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 16:11:49
0 688 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 16:11:49
Thông báo khai giảng lớp ôn thi Kiểm toán viên - Kế toán viên 2022 tại TP. Nha Trang
0 0 vokimvan2711 - 2022-04-22 09:56:41
0 316 vokimvan2711
đã hỏi 2022-04-22 09:56:41
Thông báo khai giảng lớp ôn thi Kiểm toán viên - Kế toán viên 2022 tại TP.HCM
0 0 vokimvan2711 - 2022-04-22 09:47:26
0 765 vokimvan2711
đã hỏi 2022-04-22 09:47:26
Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:47:42
0 332 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:47:42
Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn thi Kiểm toán viên năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:46:15
0 337 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:46:15
Hướng dẫn đăng nhập ZOOM lớp Ôn thi KTV 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 18:09:27
7 478 vokimvan2711
đã sửa 2021-09-17 15:32:59
VACPA khai giảng khóa ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến (Online)
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 14:03:19
7 932 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 14:03:19
HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI TỪ VACPA KHI ĐĂNG KÝ ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-03-10 09:56:11
7 1.327 vokimvan2711
đã sửa 2021-09-16 14:03:53