Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn thi Kiểm toán viên năm 2022

vokimvan2711 đã tạo 15:46 22-03-2022 323 lượt xem 0 bình luận

Mọi chi tiết về lớp ôn thi, học viên vui lòng truy cập: www.onthi.vacpa.org.vn

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập