Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
ĐỀ XUẤT ĐỂ BIỂU DƯƠNG HỘI VIÊN THAM GIA TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-25 11:53:37
4 212 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-25 11:53:37
Mời xem lại Hội thảo Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” (Tổ chức 9/9/2021)
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 13:55:53
4 485 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 13:55:53
Triển lãm Công nghệ ASEAN 2021 (Giải pháp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và kế toán, kiểm toán)
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-31 21:29:46
4 233 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-31 21:29:46
THÔNG BÁO: Tổ chức ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên online 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-29 16:40:13
5 351 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-29 16:40:13
Bộ Tài chính đã chấp thuận cho VACPA triển khai cập nhật kiến thức theo phương thức trực tuyến năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-27 15:28:25
2 632 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-27 15:28:25
Thư mời Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng CTKT mẫu kiểm toán BCTC trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán”
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-20 14:44:21
5 575 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-20 14:44:21
VACPA PHỐI HỢP CÙNG ACCA TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - TÀI CHÍNH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH 4.0”
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-13 17:59:19
2 561 vokimvan2711
đã sửa 2021-08-14 20:16:59
Hội thảo trực tuyến “Đổi mới chương trình đào tạo Kế toán – Kiểm toán – Tài chính ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0”
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-07 21:45:49
4 464 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-07 21:45:49
THƯ MỜI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN GẶP MẶT CÁC DNKiT VIỆT NAM - SINGAPORE
0 0 vokimvan2711 - 2021-07-09 22:11:59
4 424 vokimvan2711
đã hỏi 2021-07-09 22:11:59
Danh sách các Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân ủng hộ đợt 1 vào Quỹ vắc xin phòng Covid 19 (Đến ngày 15/06/2021).
0 0 vokimvan2711 - 2021-06-20 14:47:25
6 194 vokimvan2711
đã sửa 2021-06-20 14:48:43
Kêu gọi ủng hộ "Quỹ vaccine phòng COVID-19"
0 0 vokimvan2711 - 2021-06-20 14:43:21
4 263 vokimvan2711
đã sửa 2021-06-20 14:44:14
THÔNG BÁO: V/V CÔNG TÁC LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN TẠI VĂN PHÒNG VACPA TP.HCM
0 0 vokimvan2711 - 2021-05-31 12:57:26
4 320 vokimvan2711
đã hỏi 2021-05-31 12:57:26
HỘI THẢO QUẢN LÝ CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU CHO NGƯỜI LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
0 0 vokimvan2711 - 2021-04-15 10:21:04
4 580 vokimvan2711
đã hỏi 2021-04-15 10:21:04
HỘI THẢO KHOA VỀ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO CÁCH TIẾP CẬN STEAM - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
0 0 vokimvan2711 - 2021-03-10 09:59:32
4 388 vokimvan2711
đã hỏi 2021-03-10 09:59:32
HỘI THẢO VỀ THAY ĐỔI CÁCH THỨC QUẢN LÝ CHI PHÍ - “An interactive panel discussion on the changing landscape of expense management”
0 0 vokimvan2711 - 2021-03-10 09:52:26
4 397 vokimvan2711
đã hỏi 2021-03-10 09:52:26
Chúc mừng 07 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA
0 0 vokimvan2711 - 2021-01-05 15:09:50
4 446 vokimvan2711
đã hỏi 2021-01-05 15:09:50
VCCI GIỚI THIỆU TRANG WEB HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG DỊCH COVID-19
0 0 vokimvan2711 - 2020-12-23 10:53:14
4 323 vokimvan2711
đã hỏi 2020-12-23 10:53:14
VACPA tổ chức thành công Hội thảo Giới thiệu và trao tặng sách “Chương trình Kiểm toán mẫu Kiểm toán BCTC – Cập nhật lần 3 (năm 2019)”
0 0 vokimvan2711 - 2020-12-15 10:07:50
4 439 vokimvan2711
đã hỏi 2020-12-15 10:07:50
Thông báo tổ chức Hội thảo tặng sách "Chương trình Kiểm toán mẫu" ngày 04/12/2020 tại Hà Nội
0 0 vokimvan2711 - 2020-12-15 10:04:33
4 232 vokimvan2711
đã sửa 2021-07-20 17:33:13
Thông báo tổ chức "VACPA GOLF OPEN 2020" ngày 05/01/2020 tại Hà Nội
0 0 vokimvan2711 - 2020-12-14 14:15:19
4 262 vokimvan2711
đã sửa 2020-12-14 14:23:09