Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
VACPA thông báo ra mắt hồ sơ trên Linkedin
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-17 20:55:09
17 989 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-17 20:55:09
Ra mắt Fanpage Intern - Jobs chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
1 0 vokimvan2711 - 2021-07-20 14:54:10
12 607 vokimvan2711
đã sửa 2021-07-20 15:04:29
VACPA trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) từ năm 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:32:19
199 598 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:32:19
Chúc mừng ngày Kế toán Quốc tế 10/11
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:48:38
9 874 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:48:38
Bộ Tài chính đã chấp thuận cho VACPA triển khai cập nhật kiến thức theo phương thức trực tuyến năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-27 15:28:25
2 632 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-27 15:28:25
HỘI THẢO QUẢN LÝ CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU CHO NGƯỜI LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
0 0 vokimvan2711 - 2021-04-15 10:21:04
4 580 vokimvan2711
đã hỏi 2021-04-15 10:21:04
Thư mời Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng CTKT mẫu kiểm toán BCTC trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán”
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-20 14:44:21
5 575 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-20 14:44:21
VACPA PHỐI HỢP CÙNG ACCA TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - TÀI CHÍNH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH 4.0”
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-13 17:59:19
2 561 vokimvan2711
đã sửa 2021-08-14 20:16:59
VACPA PHÁT HÀNH EBOOK 1.12
0 0 vokimvan2711 - 2022-01-13 09:18:09
0 550 vokimvan2711
đã hỏi 2022-01-13 09:18:09
[VACPA Bảo trợ chuyên môn] THÔNG BÁO HỌP BÁO VÀ MỞ ĐƠN WEBINAR TALENTED AUDITOR CUP 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-26 12:19:53
3 491 vokimvan2711
đã sửa 2021-09-26 12:33:31
Mời xem lại Hội thảo Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” (Tổ chức 9/9/2021)
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 13:55:53
4 485 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 13:55:53
Hội thảo trực tuyến “Đổi mới chương trình đào tạo Kế toán – Kiểm toán – Tài chính ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0”
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-07 21:45:49
4 464 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-07 21:45:49
VACPA phát động Phong trào thi đua “Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:36:15
5 462 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:36:15
Chúc mừng 07 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA
0 0 vokimvan2711 - 2021-01-05 15:09:50
4 446 vokimvan2711
đã hỏi 2021-01-05 15:09:50
VACPA tổ chức thành công Hội thảo Giới thiệu và trao tặng sách “Chương trình Kiểm toán mẫu Kiểm toán BCTC – Cập nhật lần 3 (năm 2019)”
0 0 vokimvan2711 - 2020-12-15 10:07:50
4 439 vokimvan2711
đã hỏi 2020-12-15 10:07:50
THƯ MỜI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN GẶP MẶT CÁC DNKiT VIỆT NAM - SINGAPORE
0 0 vokimvan2711 - 2021-07-09 22:11:59
4 424 vokimvan2711
đã hỏi 2021-07-09 22:11:59
HỘI THẢO VỀ THAY ĐỔI CÁCH THỨC QUẢN LÝ CHI PHÍ - “An interactive panel discussion on the changing landscape of expense management”
0 0 vokimvan2711 - 2021-03-10 09:52:26
4 397 vokimvan2711
đã hỏi 2021-03-10 09:52:26
HỘI THẢO KHOA VỀ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO CÁCH TIẾP CẬN STEAM - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
0 0 vokimvan2711 - 2021-03-10 09:59:32
4 388 vokimvan2711
đã hỏi 2021-03-10 09:59:32
THÔNG BÁO: Tổ chức ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên online 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-08-29 16:40:13
5 351 vokimvan2711
đã hỏi 2021-08-29 16:40:13
[VACPA Bảo trợ chuyên môn] MỜI THAM DỰ TALENTED AUDITOR CUP - KIỂM TOÁN VIÊN TÀI NĂNG
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-30 14:09:48
4 330 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-30 14:09:48
VCCI GIỚI THIỆU TRANG WEB HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG DỊCH COVID-19
0 0 vokimvan2711 - 2020-12-23 10:53:14
4 323 vokimvan2711
đã hỏi 2020-12-23 10:53:14
THÔNG BÁO: V/V CÔNG TÁC LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN TẠI VĂN PHÒNG VACPA TP.HCM
0 0 vokimvan2711 - 2021-05-31 12:57:26
4 320 vokimvan2711
đã hỏi 2021-05-31 12:57:26
𝑽𝑨𝑪𝑷𝑨 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒂̣𝒐 đ𝒖̛́𝒄 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-10-22 17:15:45
2 303 vokimvan2711
đã hỏi 2021-10-22 17:15:45
[VACPA Bảo trợ chuyên môn] THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ ĐÊM CHUNG KẾT TALENTED AUDITOR CUP 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-04 09:18:32
3 287 vokimvan2711
đã sửa 2021-11-04 09:19:18
Bộ Tài chính và VACPA phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán năm 2022-2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-28 15:18:00
12 283 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-28 15:18:00