Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

7 vấn đề kế toán, kiểm toán đang được thế giới quan tâm nhất hiện nay

vokimvan2711 đã tạo 23:41 01-12-2021 636 lượt xem 6 bình luận

Với tư cách là đại diện cho ngành nghề kế toán-kiểm toán, Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã tổng hợp các vấn đề và chính sách quan trọng ảnh hưởng đến nghề kế toán - kiểm toán và với toàn xã hội.

Bảy nội dung chủ đề được quan tâm nhất hiện nay, bao gồm:

Nâng cao Báo cáo doanh nghiệp (Corporate Reporting): Báo cáo doanh nghiệp cần bao phủ toàn bộ thông tin phù hợp về tổ chức. Các nhà đầu tư và các bên liên quan ngày càng có yêu cầu nhiều hơn, thông tin chất lượng cao hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, rủi ro, cơ hội và triển vọng dài hạn, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến tính bền vững so với báo cáo tài chính thông thường. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/enhancing-corporate-reporting)

Yêu cầu cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công: Vấn đề này đề cập đến cách thức cơ quan chính phủ của các quốc gia có thể dựa vào các nguồn lực mà chính phủ có để đưa ra các quyết định dựa trên thông tin và dữ liệu để sự quản trị và và quản lý tài chính công (PFM), và cách thức mà nghề nghiệp kế toán - kiểm toán có thể đóng góp cho lĩnh vực công để giúp xây dựng được tương lai phát triển bền vững, toàn diện và thịnh vượng chung cho tất cả mọi người. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector)

Thúc đẩy một nghề nghiệp lấy Con người làm trung tâm: Nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trước hết là một nghề được tạo nên từ những con người - các cá nhân và các nhóm cùng làm việc và hợp tác với nhau. Quan điểm này đề cao mối liên hệ giữa con người với nhau trong nghề kế toán-kiểm toán, các yếu tố cốt lõi của nghề nghiệp (giáo dục-đào tạo, xét đoán nghề nghiệp, giá trị đạo đức, giá trị con người) và cam kết của nghề nghiệp đối với lợi ích công chúng. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/embracing-people-centered-profession)\

Duy trì Sự tin cậy và  Tự tin trong thời kỳ khủng hoảng: Duy Sự tin cậy và sự tự tin trong thời kỳ khủng hoảng là con đường nhanh nhất để phục hồi sau khủng hoảng. Quan điểm này đề cao vai trò quan trọng mà các cơ quan quản lý, ngành kế toán - kiểm toán toàn cầu và những người chịu trách nhiệm quản trị doanh nghiệp cần phải thực hiện để duy trì lòng tin.( https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/maintaining-trust-confidence-during-crisis)

Đạt được các cuộc kiểm toán chất lượng cao: Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính có chất lượng cao là yếu tố cần thiết đối với các tổ chức phát triển mạnh và bền vững, đối với thị trường tài chính và các nền kinh tế. Những người tham gia trong hệ sinh thái kiểm toán và dịch vụ đảm bảo cần phải hành động và đưa ra cách thức để cải thiện quy trình kiểm toán. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/achieving-high-quality-audits)

Chống biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách, toàn cầu và mang tính hệ thống, có thể đe dọa tính bền vững của các tổ chức, thị trường và của cả nền kinh tế. Quan điểm này kêu gọi mỗi cá nhân hãy là một phần của hành động vào việc chống biến đổi khí hậu. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/climate-action)

Chống tham nhũng và chống rửa tiền: Hệ quả của hành động tham nhũng thật đáng báo động và ảnh hưởng sâu rộng từ chi phí trực tiếp của các cá nhân cho đến toàn xã hội. Tham nhũng và rửa tiền khiến cho các hành vi tội phạm ngày càng nhiều hơn và làm xói mòn lòng tin vào các tổ chức. Dựa trên quy tắc đạo đức quốc tế, các kế toán - kiểm toán viên chuyên nghiệp trên toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/fighting-corruption-and-money-laundering).

Nguồn: Lược dịch từ tài liệu Points of View (POVs) của IFAC

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
Khanhlimh234 đã bình luận 14:44 31-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân

Longvu đã bình luận 14:19 31-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Thumika đã bình luận 14:52 29-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 12:38 29-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 12:38 29-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân