Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Tổng hợp thông tin về HSK
0 0 HRchannels - 2023-03-22 15:29:49
0 155 HRchannels
đã hỏi 2023-03-22 15:29:49
IAASB công bố ấn bản Sổ tay mới nhất về các chuẩn mực nghề nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-12-21 11:26:21
0 982 vokimvan2711
đã hỏi 2022-12-21 11:26:21
Bộ Tài chính thông báo về việc nhận chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020
0 0 vokimvan2711 - 2022-12-21 11:01:11
0 986 vokimvan2711
đã hỏi 2022-12-21 11:01:11
IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-21 08:56:57
0 578 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-21 08:56:57
Danh sách văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 05-2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:20:05
0 238 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:20:05
Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:19:20
0 216 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:19:20
IFAC THỰC KHẢO SÁT MỨC PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-18 09:43:23
0 251 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-18 09:43:23
Lương hưu có tăng khi lương tối thiểu vùng tăng?
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 10:01:29
0 335 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 10:01:53
03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:55:25
0 1.078 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 09:56:42
VACPA cung cấp tài liệu “Audit guidance statement 13 - Data Analytics in a Financial Statements Audit
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:42:22
0 1.366 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:42:22
Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:22:01
0 1.193 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:22:01
Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:20:04
0 1.100 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:20:04
IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:17:11
0 546 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:17:11
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:15:48
0 220 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:15:48
Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:25:25
0 260 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-10 09:25:59
Bộ Tài chính gửi công văn tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:19:26
0 228 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:19:26
Chiến lược Tài chính đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:17:16
0 341 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:17:16
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:13:55
0 230 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:13:55
VACPA thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:12:01
0 519 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:12:01
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:08:38
0 243 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:08:38
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-05-31 09:44:46
0 311 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:45:03
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:52:06
0 1.348 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:52:06
VACPA tặng sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-04 15:53:52
0 434 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-04 15:53:52
Những điểm mới về khai thuế của Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-22 10:36:21
0 1.009 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-22 10:37:25
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:37:00
0 748 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:37:00