Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Tổng hợp thông tin về HSK
0 0 HRchannels - 2023-03-22 15:29:49
0 207 HRchannels
đã hỏi 2023-03-22 15:29:49
IAASB công bố ấn bản Sổ tay mới nhất về các chuẩn mực nghề nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-12-21 11:26:21
0 1.040 vokimvan2711
đã hỏi 2022-12-21 11:26:21
Bộ Tài chính thông báo về việc nhận chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020
0 0 vokimvan2711 - 2022-12-21 11:01:11
0 1.099 vokimvan2711
đã hỏi 2022-12-21 11:01:11
IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-21 08:56:57
0 690 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-21 08:56:57
Danh sách văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 05-2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:20:05
0 290 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:20:05
Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:19:20
0 274 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:19:20
IFAC THỰC KHẢO SÁT MỨC PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-18 09:43:23
0 309 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-18 09:43:23
Lương hưu có tăng khi lương tối thiểu vùng tăng?
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 10:01:29
0 386 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 10:01:53
03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:55:25
0 1.144 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 09:56:42
VACPA cung cấp tài liệu “Audit guidance statement 13 - Data Analytics in a Financial Statements Audit
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:42:22
0 1.571 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:42:22
Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:22:01
0 1.284 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:22:01
Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:20:04
0 1.243 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:20:04
IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:17:11
0 647 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:17:11
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:15:48
0 277 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:15:48
Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:25:25
0 317 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-10 09:25:59
Bộ Tài chính gửi công văn tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:19:26
0 277 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:19:26
Chiến lược Tài chính đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:17:16
0 394 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:17:16
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:13:55
0 280 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:13:55
VACPA thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:12:01
0 631 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:12:01
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:08:38
0 303 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:08:38
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-05-31 09:44:46
0 378 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:45:03
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:52:06
0 1.451 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:52:06
VACPA tặng sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-04 15:53:52
0 527 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-04 15:53:52
Những điểm mới về khai thuế của Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-22 10:36:21
0 1.085 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-22 10:37:25
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:37:00
0 793 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:37:00