Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-21 08:56:57
0 177 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-21 08:56:57
Danh sách văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 05-2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:20:05
0 76 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:20:05
Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:19:20
0 74 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:19:20
IFAC THỰC KHẢO SÁT MỨC PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-18 09:43:23
0 73 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-18 09:43:23
Lương hưu có tăng khi lương tối thiểu vùng tăng?
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 10:01:29
0 161 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 10:01:53
03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:55:25
0 82 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 09:56:42
VACPA cung cấp tài liệu “Audit guidance statement 13 - Data Analytics in a Financial Statements Audit
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:42:22
0 181 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:42:22
Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:22:01
0 94 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:22:01
Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:20:04
0 85 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:20:04
IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:17:11
0 198 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:17:11
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:15:48
0 72 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:15:48
Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:25:25
0 81 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-10 09:25:59
Bộ Tài chính gửi công văn tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:19:26
0 73 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:19:26
Chiến lược Tài chính đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:17:16
0 82 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:17:16
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:13:55
0 79 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:13:55
VACPA thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:12:01
0 203 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:12:01
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:08:38
0 78 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:08:38
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-05-31 09:44:46
0 137 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:45:03
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:52:06
0 214 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:52:06
VACPA tặng sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-04 15:53:52
0 184 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-04 15:53:52
Những điểm mới về khai thuế của Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-22 10:36:21
0 295 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-22 10:37:25
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:37:00
0 139 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:37:00
Quy định mới về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:34:27
0 265 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:34:27
VACPA cung cấp 06 bản dịch tiếng Việt liên quan đến “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch Covid – 19” từ bản gốc tiếng Anh của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:32:43
0 339 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:32:43
Giải đáp 04 vướng mắc về tiền lương năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:30:43
0 131 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:30:43