Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
IAASB công bố ấn bản Sổ tay mới nhất về các chuẩn mực nghề nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-12-21 11:26:21
0 29 vokimvan2711
đã hỏi 2022-12-21 11:26:21
Bộ Tài chính thông báo về việc nhận chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020
0 0 vokimvan2711 - 2022-12-21 11:01:11
0 29 vokimvan2711
đã hỏi 2022-12-21 11:01:11
IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-21 08:56:57
0 257 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-21 08:56:57
Danh sách văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 05-2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:20:05
0 99 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:20:05
Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-19 09:19:20
0 93 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-19 09:19:20
IFAC THỰC KHẢO SÁT MỨC PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-18 09:43:23
0 96 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-18 09:43:23
Lương hưu có tăng khi lương tối thiểu vùng tăng?
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 10:01:29
0 180 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 10:01:53
03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:55:25
0 97 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-22 09:56:42
VACPA cung cấp tài liệu “Audit guidance statement 13 - Data Analytics in a Financial Statements Audit
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:42:22
0 231 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:42:22
Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:22:01
0 118 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:22:01
Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:20:04
0 104 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:20:04
IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:17:11
0 256 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:17:11
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:15:48
0 93 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:15:48
Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:25:25
0 103 vokimvan2711
đã sửa 2022-06-10 09:25:59
Bộ Tài chính gửi công văn tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:19:26
0 94 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:19:26
Chiến lược Tài chính đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:17:16
0 133 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:17:16
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:13:55
0 100 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:13:55
VACPA thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:12:01
0 246 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:12:01
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:08:38
0 100 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:08:38
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
0 0 vokimvan2711 - 2022-05-31 09:44:46
0 157 vokimvan2711
đã sửa 2022-05-31 09:45:03
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:52:06
0 273 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:52:06
VACPA tặng sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-04 15:53:52
0 223 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-04 15:53:52
Những điểm mới về khai thuế của Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-22 10:36:21
0 336 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-22 10:37:25
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:37:00
0 163 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:37:00
IFAC đưa ra quan điểm và đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch & trách nhiệm giải trình trong khu vực công
1 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 14:20:17
4 531 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-18 09:35:27