Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:38:54
5 1.165 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:38:54
Giới thiệu sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:18:13
3 778 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:18:13
VACPA cung cấp 06 bản dịch tiếng Việt liên quan đến “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch Covid – 19” từ bản gốc tiếng Anh của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:32:43
0 708 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:32:43
IFAC đưa ra quan điểm và đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch & trách nhiệm giải trình trong khu vực công
1 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 14:20:17
4 665 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-18 09:35:27
Bộ Tài Chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:44:57
33 664 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:44:57
Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hạch toán và thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-17 15:25:11
4 608 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-17 15:25:11
Những điểm mới về khai thuế của Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-22 10:36:21
0 533 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-22 10:37:25
7 vấn đề kế toán, kiểm toán đang được thế giới quan tâm nhất hiện nay
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:41:02
6 518 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:41:02
IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”
0 0 vokimvan2711 - 2022-07-21 08:56:57
0 516 vokimvan2711
đã hỏi 2022-07-21 08:56:57
IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:17:11
0 495 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:17:11
VACPA cung cấp tài liệu “Audit guidance statement 13 - Data Analytics in a Financial Statements Audit
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-22 09:42:22
0 465 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-22 09:42:22
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-22 15:52:06
0 463 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-22 15:52:06
VACPA thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”
0 0 vokimvan2711 - 2022-06-10 09:12:01
0 459 vokimvan2711
đã hỏi 2022-06-10 09:12:01
BỘ TÀI CHÍNH công bố 5 chuẩn mực kế toán công đợt 1
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 13:46:47
4 459 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 13:46:47
Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs).
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 14:21:47
4 428 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 14:21:47
Cập nhật lương cơ bản mới nhất 2021
1 0 vokimvan2711 - 2021-09-25 12:45:08
5 415 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-25 12:45:08
Quy định mới về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:34:27
0 414 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:34:27
VACPA tặng sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2022-03-04 15:53:52
0 412 vokimvan2711
đã hỏi 2022-03-04 15:53:52
Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-17 12:11:25
4 377 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-17 12:11:25
Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK về quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-28 15:18:55
13 373 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-28 15:18:55
Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:16:43
4 346 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:16:43
Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dẫn chịu tác động của dịch Covid-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:20:23
2 338 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:20:23
Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, bao gồm kế toán, kiểm toán
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:37:21
5 338 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:37:21
Bộ Tài chính ban hành thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có Giao dịch liên kết
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 18:36:13
1 335 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 18:36:13
Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
0 0 vokimvan2711 - 2021-06-30 15:56:55
5 321 vokimvan2711
đã sửa 2021-09-16 13:48:13