Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Những điểm mới về khai thuế của Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126

vokimvan2711 đã tạo 10:36 22-02-2022 Hoạt động 10:37 22-02-2022 337 lượt xem 0 bình luận

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Theo đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có nhiều điểm mới so với các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế trước đây. 

Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2022, trong đó, mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi và khai quyết toán thuế cho kỳ tính thuế năm 2021.

Tổng cục Thuế đã biên soạn tài liệu hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế GTGT, TNDN theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Nội dung hướng dẫn chi tiết, người nộp thuế theo dõi tại tài liệu tại website của VACPA

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập