Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs).

vokimvan2711 đã tạo 14:21 16-09-2021 334 lượt xem 4 bình luận

Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) vừa ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs). Dự thảo Chuẩn mực mới được ban hành này rất quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu cần có một bộ các yêu cầu về chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của các LCEs và nhận được sự quan tâm đáng kể của các bên có lợi ích liên quan.

Chuẩn mực mới về kiểm toán các LCEs sẽ cung cấp một cách tiếp cận nhất quán trên toàn cầu về kiểm toán báo cáo tài chính các LCEs khi được ban hành chính thức.

Hiện tại, IAASB đang thực hiện xin ý kiến rộng rãi công chúng về Dự thảo. Các ý kiến đóng góp, hội viên và Quý đọc giả vui lòng gửi trước thời hạn xin ý kiến của IFAC là ngày 31/01/2022.

Hội viên có thể:

(i) Tải Dự thảo tại đây

(ii) Tải các tài liệu hỗ trợ liên quan tại đây: Less Complex Entities;

(iii) Đóng góp ý kiến cho Dự thảo tại đây: Comments are requested by January 31, 2022 .

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
Khanhlimh234 đã bình luận 14:48 31-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân

Longvu đã bình luận 14:24 31-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 13:58 29-12-2021

nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Binbin đã bình luận 13:58 29-12-2021

Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân