Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Bộ Tài Chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

vokimvan2711 đã tạo 23:44 01-12-2021 532 lượt xem 33 bình luận

Để đáp ứng mục tiêu tăng cường hội nhập với khu vực ASEAN về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam (có chứng chỉ ASEAN CPA) được sang làm việc tại các nước trong khu vực ASEAN với tư cách là kế toán viên chuyên nghiệp nước ngoài có đăng ký (RFPA), Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 786/TB-BTC ngày 05/11/2021 tới các ứng viên đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn nếu có nguyện vọng trở thành ASEAN CPA có thể gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPACC) (thông qua Ủy ban giám sát của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN).

Tiêu chuẩn của kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN và Quy trình đăng ký cũng như các nội dung liên quan được quy định tại Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/08/2021 về việc bạn hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. Một số nội dung chính của Quy chế này (liên quan đến Thông báo số 786/TB-BTC) được tóm tắt như sau:

1. Có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam hoặc chứng chỉ kế toán viên Việt Nam;

2. Có thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính ít nhất ba (3) năm trong giai đoạn năm (5) năm liên tục kể từ khi được cấp bằng tốt nghiệp đại học tới thời điểm nộp đơn đăng ký công nhận là ASEAN CPA.

a. Về thời gian thực tế làm kế toán, kiểm toán, tài chính: Ứng viên phải có Giấy xác nhận thời gian công tác thực tế do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị nơi ứng viên đã thực tế làm việc ký xác nhận (Phụ lục 4/ASEAN CPA).

b. Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA, Ủy ban giám sát Việt Nam có quyền yêu cầu ứng viên giải trình hoặc cung cấp tài liệu (sổ bảo hiểm xã hội, tài liệu khác) phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA.

3. Tuân thủ và đảm bảo chương trình cập nhật kiến thức (CPD)

a. Mục tiêu của chương trình cập nhật kiến thức là tăng cường nhu cầu học tập lâu dài và cung cấp nền tảng kiến thức qua đó kế toán viên chuyên nghiệp có thể duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn trong việc thực hiện công việc.

b. Mỗi ứng viên khi nộp hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA phải đảm bảo các quy định hiện hành về yêu cầu giờ cập nhật kiến thức như áp dụng đối với người đăng ký hành nghề kế toán, người đăng ký hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

c. Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, để duy trì chức danh ASEAN CPA thì mỗi ASEAN CPA phải đảm bảo quy định hiện hành về giờ cập nhật kiến thức tương tự như áp dụng đối với kế toán viên hành nghề, kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam và nộp báo cáo duy trì chức danh ASEAN CPA hàng năm cho Bộ Tài chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7/ASEAN CPA ban hành kèm theo Quy chế này.

d. Giấy chứng nhận chức danh ASEAN CPA sẽ không còn hiệu lực nếu một trong các quy định sau đây không thỏa mãn:

 • ASEAN CPA không đảm bảo quy định hiện hành về giờ cập nhật kiến thức áp dụng đối với kế toán viên hành nghề, kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam; hoặc;
 • ASEAN CPA không nộp báo cáo duy trì chức danh ASEAN CPA hàng năm cho Bộ Tài chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7/ASEAN CPA ban hành kèm theo Quy chế Đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.

 e. Ứng viên khi nộp hồ sơ để được công nhận là ASEAN CPA và ASEAN CPA khi nộp báo cáo duy trì chức danh ASEAN CPA hàng năm phải cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ các quy định về cập nhật kiến thức.

4. Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về chuyên môn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam và quốc tế.

 

Hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA gồm (Điều 10 của Quy chế):

 • Đơn đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN;
 • Bản sao chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam hoặc bản sao chứng chỉ kế toán viên Việt Nam;
 • Giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính;
 • Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức;
 • 2 ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA.

Quy trình nộp hồ sơ (Điều 10 của Quy chế):

 • Hồ sơ đăng ký được lập theo hướng dẫn quy định tại Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN và mẫu tại phụ lục của Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN và nộp cho Ủy ban giám sát của Việt Nam.
 • Ủy ban giám sát của Việt Nam thay mặt Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN tiến hành tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy trình đăng ký theo quy định của Thỏa thuận.
 • Ứng viên sẽ được thông báo bằng văn bản về kết quả chấp thuận của Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.
 • Giấy chứng nhận ASEAN CPA sẽ được ACPACC cấp cho ứng viên có đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
 • Để tiếp tục được công nhận chức danh ASEAN CPA, ứng viên phải luôn đáp ứng điều kiện của ASEAN CPA, bao gồm cả điều kiện về cập nhật kiến thức.

Địa chỉ liên hệ của Ủy ban Giám sát của Việt Nam (Điều 7 của Quy chế)

Ủy ban Giám sát của Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84 024 22208020

Fax: + 024 22208020

Email: uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn

Chi tiết Thông báo và Quy chế Đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN, vui lòng xem tại đây.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập
Thuyvan09 đã bình luận 10:55 03-01-2022

Lộc xuân đến nhận 460k chỉ với thao tác add zalo 0587301400 - 0587311319

Nguyễn nhật minh đã bình luận 14:22 01-01-2022

nhận lixi min75k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Chieur đã bình luận 13:50 01-01-2022

Nhận lixi min75k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

thaothao đã bình luận 13:05 01-01-2022

Nhận lixi min75k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856

Thuyvan09 đã bình luận 12:40 01-01-2022

nhận lixi min75k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856