Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Danh sách văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 05-2022

vokimvan2711 đã tạo 09:20 19-07-2022 290 lượt xem 0 bình luận

1.

Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

Đầu tư

1.

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

2.

Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 25/05/2022

Thương mại

1.

Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

2.

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND và bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Khoản 3 Điều 1 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu A - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 04/05/2022

3.

Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 08/05/2022

Xuất nhập khẩu

1.

Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

2.

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày hiệu lực: 10/05/2022

Tiền tệ - Ngân hàng

1.

Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 24/05/2022

Thuế - Phí - Lệ Phí

1.

Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

2.

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

Kế toán - Kiểm toán

1.

Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày hiệu lực: 02/05/2022

Lao động - Tiền lương

1.

Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 16/05/2022

2.

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 20/05/2022

3.

Thông tư 14/2022/TT-BCA quy định về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 21/05/2022

Công nghệ thông tin

1.

Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

2.

Thông tư 12/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

3.

Thông tư 11/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/05/2022

4.

Thông tư 23/2022/TT-BQP về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 20/05/2022

Ngoài ra còn có các văn bản có hiệu lực từ ngày tháng 05-2022 liên quan đến lĩnh vực Bất động sản, Bộ máy hành chính, tài chính nhà nước, Xây dựng đô thị, Giao thông - vận tải, Giáo dục .... Chi tiết xem TẠI ĐÂY Danh sách các văn bản có hiệu lực từ tháng 5-2022

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập