Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"

vokimvan2711 đã tạo 09:15 22-06-2022 92 lượt xem 0 bình luận

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI ĐÂY!

Để thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam phát triển và để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và các dịch vụ chuyên môn khác trong việc xây dựng, tăng cường năng lực quản trị, hoạt động có hiệu quả hơn trong bối cảnh thị trường toàn cầu và trong nước ngày càng phức tạp, cạnh tranh và biến đổi nhanh chóng; Đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ nghề nghiệp phát triển cũng như việc nghiên cứu, học tập của các giảng viên, sinh viên Đại học, nhà nghiên cứu và người quan tâm khác, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng cuốn sách “Hướng dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa” tới cơ quan quản lý Nhà nước, trường Đại học và Hội viên VACPA.

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI ĐÂY!


 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập