Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Quy định mới về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:34:27
0 437 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:34:27
VACPA cung cấp 06 bản dịch tiếng Việt liên quan đến “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch Covid – 19” từ bản gốc tiếng Anh của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:32:43
0 1.189 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:32:43
Giải đáp 04 vướng mắc về tiền lương năm 2022
0 0 vokimvan2711 - 2022-02-18 09:30:43
0 253 vokimvan2711
đã hỏi 2022-02-18 09:30:43
Khoản nợ cơ cấu lại có là tổn thất tín dụng theo IFRS 9?
0 0 vokimvan2711 - 2022-01-13 09:14:47
0 1.198 vokimvan2711
đã hỏi 2022-01-13 09:14:47
Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK về quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-28 15:18:55
13 392 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-28 15:18:55
Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:50:17
8 337 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:50:17
Bộ Tài Chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:44:57
33 691 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:44:57
Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về nộp, công khai BCTC năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:42:42
5 336 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:42:42
7 vấn đề kế toán, kiểm toán đang được thế giới quan tâm nhất hiện nay
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:41:02
6 558 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:41:02
Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:38:54
5 1.293 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:38:54
Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, bao gồm kế toán, kiểm toán
0 0 vokimvan2711 - 2021-12-01 23:37:21
5 361 vokimvan2711
đã hỏi 2021-12-01 23:37:21
Cách nhận biết đối tượng được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:44:30
2 311 vokimvan2711
đã sửa 2021-11-02 14:45:02
Doanh nghiệp có nợ xấu vẫn được vay gói trả lương với lãi suất 0%
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:40:28
2 293 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:40:28
Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:36:40
1 333 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:36:40
Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dẫn chịu tác động của dịch Covid-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:20:23
2 360 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:20:23
Giới thiệu sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:18:13
3 849 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:18:13
Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế
0 0 vokimvan2711 - 2021-11-02 14:16:43
4 365 vokimvan2711
đã hỏi 2021-11-02 14:16:43
Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dẫn chịu tác động của dịch Covid-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-10-22 17:08:24
4 319 vokimvan2711
đã sửa 2021-10-22 17:09:22
Cập nhật lương cơ bản mới nhất 2021
1 0 vokimvan2711 - 2021-09-25 12:45:08
5 433 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-25 12:45:08
Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hạch toán và thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-17 15:25:11
4 633 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-17 15:25:11
Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-17 12:11:25
4 399 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-17 12:11:25
Bộ Tài chính ban hành thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có Giao dịch liên kết
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 18:36:13
1 354 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 18:36:13
Các chuyên gia tài chính kế toán của Đông Nam Á có thể duy trì việc nâng cao vai trò của mình do đại dịch, nhưng đa số lại cho rằng vị thế này sẽ không được duy trì lâu dài.
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 18:32:56
5 317 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 18:32:56
Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs).
0 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 14:21:47
4 451 vokimvan2711
đã hỏi 2021-09-16 14:21:47
IFAC đưa ra quan điểm và đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch & trách nhiệm giải trình trong khu vực công
1 0 vokimvan2711 - 2021-09-16 14:20:17
4 694 vokimvan2711
đã sửa 2022-02-18 09:35:27