Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Chief Executive Officer cần sở hữu tố chất nào?

HRchannels đã tạo 15:31 12-01-2024 123 lượt xem 0 bình luận

CEO là gì? CEO là viết tắt của Chief Executive Officer, được hiểu là Tổng Giám đốc trong tiếng Việt. CEO là người đứng đầu của một tổ chức, công ty, hoặc tổ chức phi lợi nhuận và có trách nhiệm lớn trong việc định hình chiến lược tổ chức, quản lý hoạt động hàng ngày, và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và cổ đông. Vị trí của CEO thường đòi hỏi kinh nghiệm lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng quản lý chiến lược và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của công ty.

>>> Quan tâm: Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại HRchannels

Công việc của Chief Executive Officer

- Lãnh đạo chiến lược: CEO có trách nhiệm đưa ra chiến lược tổ chức, đảm bảo rằng chiến lược này phản ánh mục tiêu và giá trị cốt lõi của công ty. Họ định hình hướng đi dài hạn của tổ chức và đảm bảo rằng mọi hoạt động đều hỗ trợ mục tiêu chiến lược.

- Quản lý nhóm lãnh đạo: CEO chọn và quản lý đội ngũ lãnh đạo của công ty, bao gồm các giám đốc chức năng khác nhau như Tài chính, Tiếp thị, Quản lý sản phẩm, và R&D. Họ cần làm việc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm lãnh đạo để đảm bảo sự đồng thuận và thực hiện chiến lược.

- Quản lý tài chính: CEO đối mặt với trách nhiệm quản lý tài chính của công ty, đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng hiệu quả và có thể đáp ứng các mục tiêu chiến lược.

- Giao tiếp và đại diện: CEO là người đại diện chính thức của công ty và thường phải tham gia các sự kiện quan trọng, cuộc họp với cổ đông, báo chí và đối tác kinh doanh. Họ phải xây dựng và duy trì hình ảnh tích cực của công ty.

- Điều hành hàng ngày: Mặc dù CEO chủ yếu tập trung vào chiến lược và quản lý cao cấp, nhưng họ cũng có thể phải tham gia vào quản lý hàng ngày của công ty, đặc biệt là trong các quyết định lớn và tình hình khẩn cấp.

- Tìm kiếm cơ hội và đối tác: CEO chịu trách nhiệm trong việc xác định cơ hội mới, mở rộng thị trường và thiết lập các đối tác chiến lược để đảm bảo sự tăng trưởng của công ty.

>>> Tham khảo: Việc làm tại Hồ Chí Minh 

Cần thời gian bao lâu để trở thành Giám đốc điều hành?

- Kinh nghiệm làm việc: Thời gian để trở thành CEO thường liên quan mật thiết đến mức độ kinh nghiệm và thành tựu của người đó trong sự nghiệp. Nếu bạn có thể tích lũy kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo một cách hiệu quả, thì việc tiến lên vị trí CEO có thể nhanh chóng hơn.

- Bằng cấp và đào tạo: Một số người có thể đạt được vị trí CEO với bằng cấp đại học, trong khi những người khác có thể cần các bằng cấp cao hơn, chẳng hạn như MBA. Tùy thuộc vào yêu cầu của công ty và ngành nghề, bằng cấp và đào tạo có thể ảnh hưởng đến thời gian cần để đạt được vị trí CEO.

- Thị trường làm việc: Một số ngành nghề hoặc công ty có thể có chu kỳ thăng tiến nhanh hơn so với những ngành khác. Những công ty mới nổi và ngành công nghiệp công nghệ thường có xu hướng phát triển nhanh chóng, cung cấp cơ hội thăng tiến nhanh hơn.

- Kích thước và loại hình công ty: Các công ty lớn hơn thường có quy trình thăng tiến và cạnh tranh nhiều hơn. Trong khi đó, ở những công ty nhỏ hơn, cơ hội có thể xuất hiện nhanh chóng hơn do sự linh hoạt và khả năng đóng góp nhanh chóng.

- Mạng lưới quan hệ: Mạng lưới quan hệ có thể giúp bạn nắm bắt cơ hội và nhận được sự hỗ trợ từ những người có ảnh hưởng. Việc xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ có thể giúp tăng tốc quá trình thăng tiến.

Cơ hội việc làm cho cấp C-Level

Hiện nay trên thị trường tuyển dụng có rất ít những trang tuyển dụng dành riêng cho nhân sự cấp cao. Các CEOs, CPO, CMO, COO, CMO, .. muốn tìm việc dành chất dàng riêng cho C-Level, có thể tìm Việc làm C-Level tại đây, trang tuyển dụng hơn 15 năm tại Việt Nam chuyên cho nhân sự cao cấp!.


 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập