Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Học gì để làm Trưởng phòng bảo trì
0 0 HRchannels - 2023-06-09 09:01:14
0 8 HRchannels
đã hỏi 2023-06-09 09:01:14
Ngắn gọn thông tin về Trưởng phòng mua hàng
0 0 HRchannels - 2023-06-08 10:51:39
0 11 HRchannels
đã hỏi 2023-06-08 10:51:39
Mô tả công việc Trưởng phòng kế toán
0 0 HRchannels - 2023-06-07 10:13:16
0 9 HRchannels
đã hỏi 2023-06-07 10:13:16
Mô tả chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
0 0 HRchannels - 2023-06-06 11:10:50
0 8 HRchannels
đã hỏi 2023-06-06 11:10:50
Mô tả chức vụ Trưởng phòng đào tạo
0 0 HRchannels - 2023-06-05 09:24:01
0 10 HRchannels
đã hỏi 2023-06-05 09:24:01
Gợi ý việc làm Trưởng phòng hành chính
0 0 HRchannels - 2023-06-04 23:03:23
0 8 HRchannels
đã hỏi 2023-06-04 23:03:23
Yếu tố trở thành trưởng phòng hành chính nhân sự
0 0 HRchannels - 2023-06-03 21:37:12
0 10 HRchannels
đã hỏi 2023-06-03 21:37:12
Ngắn gọn về chức vụ Trưởng phòng Marketing
0 0 HRchannels - 2023-06-02 22:47:11
0 14 HRchannels
đã hỏi 2023-06-02 22:47:11
Công việc chính của một Trưởng phòng kinh doanh
0 0 HRchannels - 2023-06-02 09:53:34
0 15 HRchannels
đã hỏi 2023-06-02 09:53:34
Nghề Procurement ngày càng phát triển
0 0 HRchannels - 2023-05-31 11:06:41
0 16 HRchannels
đã hỏi 2023-05-31 11:06:41
Thông tin về nghề HR
0 0 HRchannels - 2023-05-30 17:08:56
0 15 HRchannels
đã hỏi 2023-05-30 17:08:56
Thông tin chi tiết về ngành QA
0 0 HRchannels - 2023-05-29 10:09:13
0 16 HRchannels
đã hỏi 2023-05-29 10:09:13
Gợi ý thông tin về chứng chỉ HSKK
0 0 HRchannels - 2023-05-28 21:59:39
0 17 HRchannels
đã hỏi 2023-05-28 21:59:39
Lương kiếm nghìn đô nhờ vào nghề Logistic
0 0 HRchannels - 2023-05-27 23:05:48
0 21 HRchannels
đã hỏi 2023-05-27 23:05:48
Ngắn gọn về nghề lương nghìn đô Supply Chain
0 0 HRchannels - 2023-05-25 08:58:41
0 19 HRchannels
đã hỏi 2023-05-25 08:58:41
Phương án tối ưu nhân sự - dịch vụ headhunter
0 0 HRchannels - 2023-05-24 09:26:19
0 19 HRchannels
đã hỏi 2023-05-24 09:26:19
Graphic Designer tạo ra các thiết kế để đời
0 0 HRchannels - 2023-05-23 10:50:08
0 24 HRchannels
đã hỏi 2023-05-23 10:50:08
Chi tiết về mẫu CV song ngữ Hàn Việt
0 0 HRchannels - 2023-05-22 22:56:11
0 21 HRchannels
đã hỏi 2023-05-22 22:56:11
Tài liệu về CV song ngữ Nhật Việt
0 0 HRchannels - 2023-05-19 09:34:33
0 31 HRchannels
đã hỏi 2023-05-19 09:34:33
CV song ngữ Trung Việt có ngay tại HRchannels
0 0 HRchannels - 2023-05-18 10:00:24
0 27 HRchannels
đã hỏi 2023-05-18 10:00:24
Mẫu CV tiếng Hàn mà bạn có thể tham khảo
0 0 HRchannels - 2023-05-16 13:56:49
0 22 HRchannels
đã hỏi 2023-05-16 13:56:49
Viết CV tiếng Nhật đơn giản
0 0 HRchannels - 2023-05-15 09:51:24
0 36 HRchannels
đã hỏi 2023-05-15 09:51:24
Bố cục trình bày trong CV tiếng Trung
0 0 HRchannels - 2023-05-11 11:49:38
0 27 HRchannels
đã hỏi 2023-05-11 11:49:38
Kinh nghiệm viết CV tiếng Anh
0 0 HRchannels - 2023-05-10 09:37:34
0 27 HRchannels
đã hỏi 2023-05-10 09:37:34
Tất tần tật về HSE
0 0 HRchannels - 2023-05-09 08:59:04
0 30 HRchannels
đã hỏi 2023-05-09 08:59:04