Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Những xu hướng mới trong doanh nghiệp FDI

HRchannels đã tạo 18:38 08-01-2024 109 lượt xem 0 bình luận

Doanh nghiệp FDI là viết tắt của "Foreign Direct Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Đầu tư Nước ngoại". Một doanh nghiệp FDI là một doanh nghiệp mà một tổ chức hoặc cá nhân ở một quốc gia đầu tư tiếp tục đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp ở một quốc gia khác. Điều này có thể bao gồm việc mua cổ phần, xây dựng nhà máy, mua sắm tài sản, hoặc thậm chí là việc thành lập một doanh nghiệp mới.

>>> Quan tâm: Tuyển dụng nhân sự cấp cao tại HRchannels

Hình thức doanh nghiệp FDI

- Chi Nhánh (Branch):

Chi nhánh là một phần mở rộng của doanh nghiệp nước ngoài và có thể thực hiện một số hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp độc lập. Chi nhánh thường được thành lập để mở rộng thị trường hoặc cung cấp dịch vụ cụ thể trong quốc gia đích.

- Công Ty Liên Kết (Subsidiary):

Công ty liên kết là một doanh nghiệp độc lập được thành lập tại quốc gia đích nhưng có ít nhất 10% cổ phần hoặc quyền lợi kiểm soát bởi doanh nghiệp nước ngoài.

- Liên doanh (Joint Venture):

Liên doanh là một hình thức hợp tác giữa ít nhất hai doanh nghiệp, trong đó ít nhất một là doanh nghiệp nước ngoài và một là doanh nghiệp trong nước. Cả hai đối tác chia sẻ lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp.

- Quỹ Đầu Tư (Investment Fund):

Một số doanh nghiệp FDI có thể tham gia vào quỹ đầu tư để đầu tư vào dự án cụ thể hoặc thị trường tài chính cụ thể. Quỹ đầu tư này có thể chủ động quản lý và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Mua lại Cổ Phần (Equity Acquisition):

Mua lại cổ phần là khi doanh nghiệp nước ngoài mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần của một doanh nghiệp đang hoạt động tại quốc gia đích. Điều này mang lại quyền kiểm soát và quản lý cho doanh nghiệp nước ngoài.

>>> Tham khảo: Việc làm LƯƠNG CAO >$1.500 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI

- Nghiên cứu và Lập Kế Hoạch:

Nghiên cứu thị trường và pháp luật của quốc gia đích để hiểu rõ điều kiện kinh doanh và các yêu cầu về đầu tư nước ngoài. Lập kế hoạch chi tiết về mục tiêu kinh doanh, cơ cấu vốn, và chiến lược thị trường.

- Đăng Ký Kinh Doanh:

Đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh của quốc gia đích. Thông thường, doanh nghiệp sẽ cần cung cấp thông tin như tên, địa chỉ, mục tiêu kinh doanh, và cơ cấu vốn.

- Lập Điều Lệ (Articles of Association) hoặc Giấy Phép Đầu Tư:

Lập điều lệ hoặc giấy phép đầu tư, tùy thuộc vào quy định của quốc gia. Điều này thường bao gồm các thông tin về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, mục tiêu kinh doanh, và cơ cấu quản lý.

- Chứng Nhận Tài Chính:

Cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính để thực hiện đầu tư và hoạt động kinh doanh. Điều này có thể yêu cầu bảo cáo tài chính, chứng nhận ngân hàng, hoặc các tài liệu khác.

- Xác Nhận Vị Trí Kinh Doanh:

Xác định và đăng ký vị trí kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có thể liên quan đến việc chọn địa điểm công ty, chi nhánh hoặc nhà máy.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập