Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Ngắn gọn cụ thể về Trưởng phòng pháp chế
0 0 HRchannels - 2023-06-19 00:12:47
0 184 HRchannels
đã hỏi 2023-06-19 00:12:47
Mô tả ngắn gọn về Trưởng phòng kế hoạch
0 0 HRchannels - 2023-06-17 23:22:18
0 137 HRchannels
đã hỏi 2023-06-17 23:22:18
Mô tả Trưởng phòng thiết kế
0 0 HRchannels - 2023-06-16 18:47:06
0 160 HRchannels
đã hỏi 2023-06-16 18:47:06
Mô tả Trưởng phòng thu mua
0 0 HRchannels - 2023-06-15 11:11:41
0 127 HRchannels
đã hỏi 2023-06-15 11:11:41
Trưởng phòng Tuyển dụng là gì?
0 0 HRchannels - 2023-06-14 08:52:46
0 156 HRchannels
đã hỏi 2023-06-14 08:52:46
Mô tả ngắn gọn về Trưởng phòng IT
0 0 HRchannels - 2023-06-13 21:11:57
0 140 HRchannels
đã hỏi 2023-06-13 21:11:57
Mô tả chức vụ Trưởng phòng xuất nhập khẩu
0 0 HRchannels - 2023-06-12 19:21:01
0 136 HRchannels
đã hỏi 2023-06-12 19:21:01
Học gì để làm Trưởng phòng bảo trì
0 0 HRchannels - 2023-06-09 09:01:14
0 215 HRchannels
đã hỏi 2023-06-09 09:01:14
Ngắn gọn thông tin về Trưởng phòng mua hàng
0 0 HRchannels - 2023-06-08 10:51:39
0 169 HRchannels
đã hỏi 2023-06-08 10:51:39
Mô tả công việc Trưởng phòng kế toán
0 0 HRchannels - 2023-06-07 10:13:16
0 142 HRchannels
đã hỏi 2023-06-07 10:13:16
Mô tả chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
0 0 HRchannels - 2023-06-06 11:10:50
0 125 HRchannels
đã hỏi 2023-06-06 11:10:50
Mô tả chức vụ Trưởng phòng đào tạo
0 0 HRchannels - 2023-06-05 09:24:01
0 131 HRchannels
đã hỏi 2023-06-05 09:24:01
Gợi ý việc làm Trưởng phòng hành chính
0 0 HRchannels - 2023-06-04 23:03:23
0 138 HRchannels
đã hỏi 2023-06-04 23:03:23
Yếu tố trở thành trưởng phòng hành chính nhân sự
0 0 HRchannels - 2023-06-03 21:37:12
0 133 HRchannels
đã hỏi 2023-06-03 21:37:12
Ngắn gọn về chức vụ Trưởng phòng Marketing
0 0 HRchannels - 2023-06-02 22:47:11
0 158 HRchannels
đã hỏi 2023-06-02 22:47:11
Công việc chính của một Trưởng phòng kinh doanh
0 0 HRchannels - 2023-06-02 09:53:34
0 160 HRchannels
đã hỏi 2023-06-02 09:53:34
Nghề Procurement ngày càng phát triển
0 0 HRchannels - 2023-05-31 11:06:41
0 139 HRchannels
đã hỏi 2023-05-31 11:06:41
Thông tin về nghề HR
0 0 HRchannels - 2023-05-30 17:08:56
0 151 HRchannels
đã hỏi 2023-05-30 17:08:56
Thông tin chi tiết về ngành QA
0 0 HRchannels - 2023-05-29 10:09:13
0 138 HRchannels
đã hỏi 2023-05-29 10:09:13
Gợi ý thông tin về chứng chỉ HSKK
0 0 HRchannels - 2023-05-28 21:59:39
0 130 HRchannels
đã hỏi 2023-05-28 21:59:39
Lương kiếm nghìn đô nhờ vào nghề Logistic
0 0 HRchannels - 2023-05-27 23:05:48
0 155 HRchannels
đã hỏi 2023-05-27 23:05:48
Ngắn gọn về nghề lương nghìn đô Supply Chain
0 0 HRchannels - 2023-05-25 08:58:41
0 162 HRchannels
đã hỏi 2023-05-25 08:58:41
Phương án tối ưu nhân sự - dịch vụ headhunter
0 0 HRchannels - 2023-05-24 09:26:19
0 174 HRchannels
đã hỏi 2023-05-24 09:26:19
Graphic Designer tạo ra các thiết kế để đời
0 0 HRchannels - 2023-05-23 10:50:08
0 165 HRchannels
đã hỏi 2023-05-23 10:50:08
Chi tiết về mẫu CV song ngữ Hàn Việt
0 0 HRchannels - 2023-05-22 22:56:11
0 166 HRchannels
đã hỏi 2023-05-22 22:56:11