Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Cách sử dụng kết quả TOEFL để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh
0 0 HRchannels - 2023-07-31 23:06:54
0 117 HRchannels
đã hỏi 2023-07-31 23:06:54
IELTS General Training vs. IELTS Academic: Sự khác biệt và lựa chọn phù hợp
0 0 HRchannels - 2023-07-30 23:23:34
0 172 HRchannels
đã hỏi 2023-07-30 23:23:34
Team Leader và Nghệ thuật Quản lý Thời gian cho Hiệu suất Tối ưu
0 0 HRchannels - 2023-07-28 09:53:28
0 142 HRchannels
đã hỏi 2023-07-28 09:53:28
Leader là ai? Tìm thấy leader giỏi ở đâu?
0 0 HRchannels - 2023-07-26 11:11:52
0 118 HRchannels
đã hỏi 2023-07-26 11:11:52
Training là gì?
0 0 HRchannels - 2023-07-24 10:14:18
0 150 HRchannels
đã hỏi 2023-07-24 10:14:18
Hướng dẫn lựa chọn chứng chỉ tiếng Anh phù hợp với mục tiêu cá nhân.
0 0 HRchannels - 2023-07-21 09:51:31
0 137 HRchannels
đã hỏi 2023-07-21 09:51:31
Các lưu ý quan trọng khi làm bài kiểm tra TOEIC online.
0 0 HRchannels - 2023-07-20 09:54:23
0 124 HRchannels
đã hỏi 2023-07-20 09:54:23
Xây dựng hệ thống kho hiệu quả trong quản lý Logistics
0 0 HRchannels - 2023-07-19 09:13:35
0 168 HRchannels
đã hỏi 2023-07-19 09:13:35
Mô tả ngắn gọn về Supply Chain
0 0 HRchannels - 2023-07-18 10:29:03
0 145 HRchannels
đã hỏi 2023-07-18 10:29:03
Vai trò và trách nhiệm của Warehouse Manager trong quản lý kho vận
0 0 HRchannels - 2023-07-17 15:04:14
0 125 HRchannels
đã hỏi 2023-07-17 15:04:14
Thông tin liên quan về Brand Manager
0 0 HRchannels - 2023-07-13 10:45:33
0 135 HRchannels
đã hỏi 2023-07-13 10:45:33
Mô tả ngắn gọn về chức vụ Finance Manager
0 0 HRchannels - 2023-07-12 10:00:28
0 137 HRchannels
đã hỏi 2023-07-12 10:00:28
Phẩm chất cần có khi trở thành Assistant manager
0 0 HRchannels - 2023-07-11 09:50:05
0 147 HRchannels
đã hỏi 2023-07-11 09:50:05
Mô tả cụ thể về chức vụ Relationship Manager
0 0 HRchannels - 2023-07-10 11:53:06
0 161 HRchannels
đã hỏi 2023-07-10 11:53:06
Mô tả ngắn gọn về Key Account Manager
0 0 HRchannels - 2023-07-07 15:07:32
0 137 HRchannels
đã hỏi 2023-07-07 15:07:32
Mô tả ngắn gọn về chức vụ Project Manager
0 0 HRchannels - 2023-07-06 14:34:05
0 145 HRchannels
đã hỏi 2023-07-06 14:34:05
Lương cơ bản của HR Manager
0 0 HRchannels - 2023-07-05 08:35:59
0 148 HRchannels
đã hỏi 2023-07-05 08:35:59
Báo Giá Dịch Vụ Headhunter - Săn Đầu Người 2023
0 0 HRchannels - 2023-07-04 13:55:21
0 135 HRchannels
đã hỏi 2023-07-04 13:55:21
Mô tả Marketing Agency
0 0 HRchannels - 2023-06-30 21:40:59
0 184 HRchannels
đã hỏi 2023-06-30 21:40:59
Mô tả ngắn gọn về phiên dịch
0 0 HRchannels - 2023-06-29 08:19:34
0 142 HRchannels
đã hỏi 2023-06-29 08:19:34
Quản lý nguồn lực CNTT: Cách trưởng phòng CNTT quản lý ngân sách, nhân sự và cơ sở hạ tầng công nghệ
0 0 HRchannels - 2023-06-27 08:24:40
0 131 HRchannels
đã hỏi 2023-06-27 08:24:40
Mô tả chi tiết về Trưởng phòng kho vận
0 0 HRchannels - 2023-06-23 10:02:13
0 175 HRchannels
đã hỏi 2023-06-23 10:02:13
Mô tả ngắn gọn về Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
0 0 HRchannels - 2023-06-22 09:37:50
0 131 HRchannels
đã hỏi 2023-06-22 09:37:50
Việc làm Trưởng phòng Truyền thông tại HRchannels
0 0 HRchannels - 2023-06-21 10:28:29
0 140 HRchannels
đã hỏi 2023-06-21 10:28:29
Quan tâm việc làm Trưởng phòng sản xuất
0 0 HRchannels - 2023-06-20 22:14:22
0 165 HRchannels
đã hỏi 2023-06-20 22:14:22