Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết
Bài viết Bình luận Lượt xem Hoạt động
Các thách thức pháp lý đối với hoạt động của MNC
0 0 HRchannels - 2023-09-29 16:58:35
0 8 HRchannels
đã hỏi 2023-09-29 16:58:35
Mức lương các vị trí purchasing
0 0 HRchannels - 2023-09-28 14:37:08
0 12 HRchannels
đã hỏi 2023-09-28 14:37:08
Mức lương cơ bản của Expat
0 0 HRchannels - 2023-09-27 16:13:42
0 9 HRchannels
đã hỏi 2023-09-27 16:13:42
HRD và quản lý nhân sự đa dạng
0 0 HRchannels - 2023-09-26 15:21:12
0 14 HRchannels
đã hỏi 2023-09-26 15:21:12
"Phân tích vai trò của CTO trong đổi mới sản phẩm và dịch vụ"
0 0 HRchannels - 2023-09-25 23:25:18
0 9 HRchannels
đã hỏi 2023-09-25 23:25:18
"Làm thế nào CPO có thể giúp công ty tăng cường sự hài lòng của nhân viên"
0 0 HRchannels - 2023-09-24 23:33:47
0 12 HRchannels
đã hỏi 2023-09-24 23:33:47
CFO và nghệ thuật của việc lập kế hoạch tài chính chi tiết.
0 0 HRchannels - 2023-09-22 15:01:32
0 11 HRchannels
đã hỏi 2023-09-22 15:01:32
CEO và ảnh hưởng của họ trên văn hóa tổ chức
0 0 HRchannels - 2023-09-21 22:24:43
0 10 HRchannels
đã hỏi 2023-09-21 22:24:43
CHRO và quản lý lợi ích nhân viên
0 0 HRchannels - 2023-09-20 16:39:22
0 13 HRchannels
đã hỏi 2023-09-20 16:39:22
Làm thế nào một CSO thúc đẩy sự thay đổi và đổi mới trong tổ chức
0 0 HRchannels - 2023-09-19 09:08:49
0 16 HRchannels
đã hỏi 2023-09-19 09:08:49
Sự thay đổi liên tục và CCO: Navigating trong môi trường khó khăn.
0 0 HRchannels - 2023-09-15 17:05:53
0 41 HRchannels
đã hỏi 2023-09-15 17:05:53
CMO và tạo hình thương hiệu cá nhân
0 0 HRchannels - 2023-09-14 15:36:28
0 40 HRchannels
đã hỏi 2023-09-14 15:36:28
CIO và sự phát triển của công nghệ thông tin
0 0 HRchannels - 2023-09-13 16:04:25
0 39 HRchannels
đã hỏi 2023-09-13 16:04:25
Làm thế nào để chọn nhà sản xuất merchandise phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
0 0 HRchannels - 2023-09-12 16:48:10
0 56 HRchannels
đã hỏi 2023-09-12 16:48:10
Công việc của Sales Manager
0 0 HRchannels - 2023-09-11 16:07:59
0 43 HRchannels
đã hỏi 2023-09-11 16:07:59
Manager và quản lý xung đột
0 0 HRchannels - 2023-09-08 16:38:44
0 21 HRchannels
đã hỏi 2023-09-08 16:38:44
Phòng marketing và vai trò của marketing associate
0 0 HRchannels - 2023-09-07 16:57:21
0 17 HRchannels
đã hỏi 2023-09-07 16:57:21
Làm thế nào để nano influencer giúp bạn tạo ra sự khác biệt?
0 0 HRchannels - 2023-09-06 16:35:47
0 21 HRchannels
đã hỏi 2023-09-06 16:35:47
Micro influencer và vai trò của họ trong thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp nhỏ
0 0 HRchannels - 2023-09-05 16:57:57
0 22 HRchannels
đã hỏi 2023-09-05 16:57:57
"Làm thế nào các doanh nghiệp khai thác sự ảnh hưởng của macro influencer?"
0 0 HRchannels - 2023-08-31 16:33:52
0 24 HRchannels
đã hỏi 2023-08-31 16:33:52
Phương án để sử dụng hiệu quả Mega – Influencer
0 0 HRchannels - 2023-08-29 11:12:32
0 59 HRchannels
đã hỏi 2023-08-29 11:12:32
"Những câu chuyện thành công từ những influencer bất động sản hàng đầu."
0 0 HRchannels - 2023-08-28 23:02:49
0 35 HRchannels
đã hỏi 2023-08-28 23:02:49
Làm thế nào để trở thành một biên phiên dịch tiếng Hàn xuất sắc?
0 0 HRchannels - 2023-08-28 00:13:58
0 34 HRchannels
đã hỏi 2023-08-28 00:13:58
Dịch thuật tiếng Nhật chuyên nghiệp: Đảm bảo sự chính xác và hiệu quả
0 0 HRchannels - 2023-08-25 15:00:09
0 34 HRchannels
đã hỏi 2023-08-25 15:00:09
Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Hàn
0 0 HRchannels - 2023-08-24 14:19:40
0 45 HRchannels
đã hỏi 2023-08-24 14:19:40