Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Chuyên đề thuế: Giải đáp vướng mắc quyết toán thuế “mùa” cao điểm

vokimvan2711 đã tạo 16:03 04-03-2022 Hoạt động 16:05 04-03-2022 692 lượt xem 0 bình luận

VACPA triển khai nhiều chuyên đề hỗ trợ KTV trong “mùa” cao điểm quyết toán thuế - tháng 3 hằng năm, đồng thời giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2021.

Link đăng ký: https://forms.gle/6QDrPiUJAmxpXv5S6

Chương trình giảm giá trực tiếp 100.000VND cho 50 bạn đăng ký đầu tiên, bắt đầu từ ngày 02/3/2022 - 07/3/2022

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập