Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Danh sách việc làm kế toán tại Hà Nội

Sàn Kế Toán đã tạo 22:32 09-06-2022 123 lượt xem 0 bình luận

Hà Nội là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tại đây  có 155.940 doanh nghiệp, chiếm 20,6% (theo Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020). Theo ước tính, mỗi tháng số lượng nhân viên kế toán cần tuyển dụng lên đến hàng nghìn người. Để có thể tìm kiếm việc làm phù hợp, bạn hãy truy cập vào Sàn Kế Toán, Tại đây luôn cập nhật việc làm mới nhất. Dưới đây là danh sách việc làm tại khu vực Hà Nội.

https://sanketoan.vn/viec-lam/tuyen-ha-noi?p=01

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập