Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Nhiều vị trí & cơ hội tuyển dụng mới T9/2022 tại VACPA

vokimvan2711 đã tạo 10:23 09-09-2022 931 lượt xem 0 bình luận

��VACPA TUYỂN DỤNG 03 VỊ TRÍ��
1️⃣ 01 Phụ trách kế toán
2️⃣ 01 Nhân viên kế toán doanh thu, nợ phải thu 

3️⃣01 Cán bộ chuyên môn

---------------------------------


👉Mô tả công việc Phụ trách kế toán
👉Mô tả công việc Nhân viên kế toán doanh thu, nợ phải thu:

👉Mô tả công việc Cán bộ chuyên môn
---------------------------------
🚩Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. 
��www.vacpa.org.vn | ��www.vacpa.edu.vn | �� onthi.vacpa.org.vn/

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập