vokimvan2711

Bài đăng

Bài viết
Lớp ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên trực tuyến năm 2022
16:11 22-06-2022
Bài viết
Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ Kiểm toán viên, Kế toán viên: Nội dung, thể thức và đạt yêu cầu thi
15:51 22-06-2022
Bài viết
Lương hưu có tăng khi lương tối thiểu vùng tăng?
10:01 22-06-2022
Bài viết
03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022
09:55 22-06-2022
Bài viết
Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.
09:53 22-06-2022
Bài viết
VACPA cung cấp tài liệu “Audit guidance statement 13 - Data Analytics in a Financial Statements Audit
09:42 22-06-2022
Bài viết
Công bố bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phiên bản năm 2019 ra tiếng Việt
09:22 22-06-2022
Bài viết
Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021
09:20 22-06-2022
Bài viết
IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”
09:17 22-06-2022
Bài viết
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"
09:15 22-06-2022